ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ

Η Εταιρεία ΜΑΚΡΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. παράγει ασφαλτόμιγμα σε σύγχρονη ημιαυτοποιημένη μονάδα παραγωγής.

Οι χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες παραγωγής είναι οι εξής:

  • Άμμος λατομείου ή φίλερ
  • Άμμος ποταμού
  • Ρύζι
  • 7άρι  
  • 5άρι
  • Πίσσα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Τα αδρανή υλικά είναι χωρισμένα σε 5 σιλό χωρητικότητας m3 το καθένα. Το φίλερ τοποθετείτε στα 2 πρώτα σιλό και το 7άρι στα δύο επόμενα σιλό και στο 5 σιλό τοποθετούμε 5άρι ή άμμο λατομείου ανάλογα με την σύνθεση ασφαλτικού που θέλουμε παράγουμε. Δονητές και σύστημα διοχέτευσης αέρα υπάρχουν στα σιλό για την αποφυγή καθυστερήσεων και κωλυμάτων στην κανονική ροή των υλικών. Ακριβώς κάτω από τα 5 σιλό υπάρχει μία μεταφορική ταινία με την βοήθεια της οποίας το υλικό πέφτει στην μεγάλη ταινία που βρίσκεται λίγο πιο κάτω και η οποία οδηγεί το μίγμα στον φούρνο όπου και ψήνεται σε υψηλές θερμοκρασίες. Η ταχύτητα με την οποία κινείται η ταινία κάτω από τα σιλό αυξομειώνεται χειροκίνητα μεταβάλλοντας ανάλογα και την παροχή του αντίστοιχου υλικού.

Ο καυστήρας του φούρνου λειτουργεί με μαζούτ αλλά στην εκκίνηση χρησιμοποιούμε πετρέλαιο. Η δεξαμενή του μαζούτ είναι χωρητικότητας 22 τόνων.

Το μίγμα των ψημένων αδρανών υλικών μετά τον φούρνο ανεβαίνει με κουβαδάκια πάνω στα κόσκινα όπου ανάλογα με την διάμετρο διαχωρίζεται εκ νέου σε 4 κατηγορίες (είναι πλέον αδύνατος ο διαχωρισμός άμμου και φίλερ) και αποθηκεύεται έτσι σε 4 σιλό-αποθήκες χωρητικότητας m3 η καθεμία. Από εκεί ο χειριστής παίρνει τις απαιτούμενες κάθε φορά ποσότητες ανάλογα με το ζητούμενο τελικό προϊόν και τις ρίχνει πρώτα στην προαποθήκη για να ζυγιστούν και μετά στον αναμικτήρα.

Τα καυσαέρια από το φούρνο (μεγάλο ποσοστό των οποίων είναι σκόνη ) οδηγούνται με σωληνώσεις στον κονιοσυλλέκτη. Στην συνέχεια οδηγούνται στο συγκρότημα ξηρών φίλτρων όπου ότι απομένει είναι ελεύθερο και ασφαλές να διαφύγει στην ατμόσφαιρα με την βοήθεια της τουρμπίνας.

Η σκόνη που κατακρατείται στα φίλτρα οδηγείται με κοχλίες σε ειδικά κατασκευασμένη αποθήκη πεπάλης χωρητικότητας 60 m3.

Στον αναμικτήρα (εκτός από αδρανή υλικά) με την βοήθεια αντλίας διοχετεύεται πίσσα η οποία ήδη βρίσκεται πριν την ανάμιξη σε υψηλή θερμοκρασία. Υπάρχουν συνολικά τρεις δεξαμενές πίσσας χωρητικότητας 25 ,30 και 30 tn αντίστοιχα, οι οποίες θερμαίνονται με τρεις καυστήρες πετρελαίου. Τέλος υπάρχει ακόμη ένας καυστήρας ο οποίος θερμαίνει κύκλωμα λαδιού που με την σειρά του ζεσταίνει τις σωληνώσεις της πίσσας καθώς και την αντλία της έτσι ώστε να είναι λειτουργικό και αξιόπιστο το όλο σύστημα τροφοδοσίας της πίσσας στον αναμικτήρα.

Τα προϊόντα που είναι δυνατόν να παραχθούν από το συγκρότημα χωρίζονται σε 4 είδη:

 

  • Μπίντερ
  • Ισοπεδωτική
  • Τάπητας
  • Αντιολισθηρό

ΞΑΝΘΗ  ΤΚ:67100

ΤΗΛ. 2541073154  & 2541027868

FAX . 2541070839 

EMAIL: info(a)makridisate.gr