Η εταιρία ΜΑΚΡΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. διαθέτει:

 • Μονάδα  παραγωγής ασφαλτομίγματος
 • Μονάδα παραγωγής αδρανών υλικών
 • Μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκεύων (ΑΕΚΚ).

 

Επίσης ο μηχανολογικός της εξοπλισμός περιλαμβάνει: 

 

 • επαγγελματικά  επιβατικά οχήματα
 • 8  φορτηγά οχήματα
 • 5 οδοστρωτήρες
 • 4 εκσκαφείς
 • 5 φορτωτές
 • 1 φρέζα ασφάλτου
 • 3 διαστρωτήρες ασφάλτου
 • 1 ισοπεδωτή γαιών
 • 1 ασφαλτοδιανομέα
 • 1 υδροφόρα-καταβρεχτήρας
 • 1 εκσκαφέα – φορτωτής (JCB)
 • 1 μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος

ΞΑΝΘΗ  ΤΚ:67100

ΤΗΛ. 2541073154  & 2541027868

FAX . 2541070839 

EMAIL: info(a)makridisate.gr