ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

H Εταιρία μας στοχεύοντας πάντα στην πλήρη ικανοποίηση των πελατών μας, διαθέτουμε πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 με πεδίο εφαρμογής: παραγωγή & διάθεση Ασφαλτικού Σκυροδέματος & Αδρανών Υλικών, Κατασκευή Δημόσιων & Ιδιωτικών Έργων.

Επίσης διαθέτουμε πιστοποιητικό διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008 καθώς και πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 14001:2004 για την Κατασκευή Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων.

Η εταιρία μας διαθέτει πιστοποιητικά ελέγχου παραγωγής  (CE) για τα ασφαλτικά σκυροδέματα σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 13108-1:2006/AC:2008 και  πιστοποιητικά ελέγχου παραγωγής  (CE) για αδρανή υλικά σύμφωνα με τα  πρότυπα ΕΝ 13242:2002/A1:2007.

 

Πιστοποιητικά:

CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

 

ΞΑΝΘΗ  ΤΚ:67100

ΤΗΛ. 2541073154  & 2541027868

FAX . 2541070839 

EMAIL: info(a)makridisate.gr